BG Stone, Kongensbro, Bøgedal 18b, 8643 Ans By. Tlf.: 21 62 88 21

Åbningstid: Mandag - torsdag 06.00 - 16.00 Fredag 06.00-14.30

Ikke salg til private

Produktblade

BG Kongensbro 0-2 mm betonsand kl. P

BG Kongensbro 0-2 mm betonsand kl. A

 BG Kongensbro 16-32 mm nødder kl. P

 BG Kongensbro 2-8 mm perler kl. P

 BG Kongensbro 8-16 mm ærter kl. P

BG Kongensbro 0-2 mm faldunderlag

BG Kongensbro 0-2 mm filtersand

BG Kongensbro 0-2 mm issand

BG Kongensbro 0-4 mm bundsikring kv. I

BG Kongensbro 0-8 mm filtergrus - Bio

BG Kongensbro 0-8 mm filtergrus - VD

BG Kongensbro stabilgrus SG II

BG Kongensbro Ydeevnedeklaration Ydeevnedeklaration

 BG Kongensbro certifikat

 BG Kongensbro certifikat

BG Kongensbro Installation og vedligeholdelse af faldunderlag Installation og vedligeholdelse af faldunderlag