Madelungs Grusgrav, Roskildevej 28, 4330 Hvalsø. 

Åbningstid: Efter aftale

Ikke salg til private

Produktblade


BG Hvalsø 0-4 mm betonsand kl. P

BG Hvalsø 0-4 mm bundsikring kv. I

BG Hvalsø 0-8 mm filtergrus

BG Hvalsø 16-32 mm nødder kl. P

 BG Hvalsø 4-8 mm perler kl. M

 BG Hvalsø 4-8 mm perler kl. P

 BG Hvalsø 8-14 mm ærter kl. P

 BG Hvalsø 8-16 mm ærter kl. M

BG Hvalsø 8-16 mm ærter kl. P

BG Hvalsø 0-32 mm stabilgrus SG II 

BG Hvalsø DoP Betontilslag 60.6

 

 Overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol

 Certificering