BG Stone A/S er den største danske privatejede operatør indenfor udvinding og salg af råstoffer. Vi er en landsdækkende leverandør med leveringssteder centralt i Danmark.

Materialerne udvindes og sælges fra egne grusgrave og søpladser i Danmark.
I Norge produceres og udskibes materialerne fra vores granitbrud i Brekke.

Alle CE-mærkede produkter produceres og afprøves i henhold til gældende EU-harmoniserede standarder. Tilslag til beton certificeres og overvåges af Nordcert.

Produktionen overvåges løbende fra eget laboratorium, således det sikres at solgte tilslagsmaterialer er af høj og ensartet kvalitet.

Med egen skibsflåde er det muligt at levere materialer overalt i Danmark.

BG Stone A/S
Fabrikvej 12, 1. sal
8800 Viborg

Tlf.: +45 87 27 09 00