Aalborg Søplads, Vejdybet 15, 9220 Aalborg Øst. Tlf.: 87 70 05 50

Åbningstid: Mandag - torsdag 06.00 - 16.00 Fredag 06.00-14.30

Ikke salg til private

Produktblade

BG Brekke 0-2 mm stenmel

 BG Brekke 0-32 mm stabilgrus

BG Horsens 0-4 mm faldunderlag

BG Brekke 16-22 granitskærver kl. E

BG Brekke 4-8 mm granitskærver kl. E

BG Brekke 8-16 mm granitskærver kl. E